ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ԻՐԱՔԻ ՀԱՅՈՑ

مطرانية الارمن الارثوذكس في العراق

ՏԸՀՕՔ

Պաշտօնական Շրջակայութիւն Տըհոքի Մէջ

15 Փետրուար 2021-ին, Քիւրտիստանի շրջանի Ազգային փոքրամասնութիւններու պատասխանատու Պրն․ Ճաուտաթ Ալ-Նաճար այցելեց Տըհոք  նահանգի հայկական եկեղեցիները՝ Տըհոքի Սուրբ Ներսէս Շնորհալի, Հաւրէզքի Սուրբ Սարգիս, Զախոյի Սուրբ Մարիամ Աստուածածին եւ Աւզրուկի Սուրբ Վարդան եկեղեցիները: Անոր դիմաւորեցին նշուած եկեղեցիներու հոգեւոր հովիւներն ու Թաղական խորհուրդի  անդամները, ինչպէս նաև տեղի համայնքներու պետական պաշտօնեաները։

Print Friendly, PDF & Email

%d bloggers like this: