9 Սեպտեմբեր 2022-ին, ՊՀԵԵ Միութեան վարչութիւնը կազմակերպեց՝ փոքրիկներու խաղեր եւ թիլիմաջ, միութեանս լողաւազանին շուրջ։ Տեղի ունեցան խաղեր, մրցումներ եւ նուէրներու բաշխում։ Ներկայ էին՝ Հոգեշնորհ Տ․Օշական Վրդ․ Կիւլկիւլեանը Առաջնորդ Իրաքի Հայոց, ՀՀ դեսպանատան հաւատարմատար Պրն. Ալիք Ղարիպեան, կեդրոնական վարչութեան ատենապետն Պրն․ Մելքոն Մելքոնեանը ու անդամները եւ միութեան անդամները։